Bouwstenen DNA in meteorieten


Astrobiologen hebben bouwstenen van DNA gevonden in meteorieten. Kwam leven zo naar aarde?

NASA’s Goddard Space Flight Center kwam met het sensationele nieuws naar buiten. Eerder vonden onderzoekers van de organisatie al koolwaterstoffen en aminozuren in meteorieten, nog twee bouwstenen voor (menselijk) leven.

De bouwstenen die nu zijn gevonden zijn nucleobasen, de delen van DNA die zorgen dat de twee DNA-strengen verbinding met elkaar maken. Het vermoeden bestond al langere tijd dat deze bouwstenen ook buiten de aarde voor zouden komen en wellicht vanuit de ruimte op aarde zijn geland. Dat zou wellicht zelfs het begin van leven op onze planeet hebben ingeluid.

De asteroïde Vesta. Zitten daar ook DNA-bouwstenen op?

Alleen was het nog nooit op een meteoriet gevonden. Het probleem is dat het bijna niet is na te gaan of DNA-materiaal op een meteoriet afkomstig is van buiten de dampkring, of dat het na landing op de steen terecht is gekomen.

Tot nu. Dankzij een nieuwe analysetechniek is het mogelijk om verontreiniging van na de landing te onderscheiden van stoffen die al in de ruimte op de meteoriet aanwezig waren. Bij twaalf meteorieten die op deze manier werden onderzocht, werd vastgesteld dat ze nucleobasen bevatten die uit de ruimte afkomstig waren.

Dat betekent steun voor de theorie dat de bouwstenen van alle leven op onze planeet afkomstig zijn uit de ruimte. Wij zijn daarmee letterlijk uit de lucht komen vallen. Het zou bovendien betekenen dat ook elders in het universum leven voor kan komen.

Het hele onderzoek staat in het vakblad Proceedings of the National Academy of Sciences.

Follow Faqtman on Twitter