Boekenwurmen zijn gelukkiger


Ben je jong en vrolijk? Dan lees je vast liever een boek dan dat je je mp3-speler aanzet. Boekenwurmen zijn in hun tienerjaren veel gelukkiger.

Een jonge muziekfreak is vaker depressief dan een boekenwurm in zijn tienerjaren. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek. Dit onderzoek sluit aan bij eerdere onderzoeksresultaten, waaruit blijkt dat psychische gesteldheid gelinkt is aan mediagebruik.

Wat deze studie uniek maakt, is dat er gebruik is gemaakt van een methode waarbij proefpersonen direct hun gedrag kunnen doorgeven aan de onderzoekers. Hierdoor is het onderzoek naar verwachting betrouwbaarder.

De resultaten laten de link tussen mediagebruik en depressieve gevoelens duidelijk zien. Tijdens het onderzoek werden 106 tiener-proefpersonen onderzocht, die binnen de vijf onderzoeksweken 60 keer voor het onderzoek gebeld werden. Zij gaven vervolgens aan wat voor soort media ze gebruikten, van computerspelletjes tot kranten en tijdschriften.

Tieners die luisterden naar muziek hadden 8 keer vaker last van depressies dan jongeren die dat het minst deden. Terwijl het verschil in kans op depressies tussen de proefpersonen die veel of juist weinig boeken lezen slechts 1/10 is.

De onderzoekers beginnen zich nu af te vragen of de jongeren muziek gebruiken om in weg te vluchten of dat de muziek juist zorgt dat ze in een depressie afglijden. Wel is duidelijk geworden dat boekenlezers minder vaak depressief zijn. En dit is belangrijk nieuws omdat in Amerika, net als in Nederland, steeds minder boeken gelezen worden.

Foto: Mattox

Follow Faqtman on Twitter