Blanken gedicrimineerd?


Barack Obama

Discriminatie neemt weer toe in de Verenigde Staten. Alleen zijn het nu niet meer de zwarten die klagen, maar de blanken.

Het was zo’n mooie droom van president Obama. Amerika moest een ‘post-raciale samenleving’ worden, waarin het niet uit zou maken hoeveel pigment er in je huid zit. Maar zijn doel lijkt verder weg dan ooit. Welk ras je bent, speelt in de VS nog steeds een grote rol. Vooral blanken vinden dat ze daarbij aan het kortste eind trekken.

Dat zeggen onderzoekers van Tufts en Harvard University in Boston. Ze ondervroegen een grote testgroep van blanken en zwarten naar hun perceptie van discriminatie. Beide groepen waren het over één ding eens: vroeger werden de zwarten gediscrimineerd.

Maar sinds de jaren zestig is de situatie omgekeerd. Vooral na de eeuwwisseling hebben blanken het gevoel te worden gediscrimineerd ten opzichte van zwarten.

Zo voelt 11 procent van de blanken zich ‘ernstig gediscrimineerd’, ten opzichte van slechts 2 procent van de Amerikanen van Afrikaanse afkomst. Blanken voelen ook dat de discriminatie van zwarten vrijwel is verdwenen, iets dat zwarten zelf overigens niet zien.

Volgens de onderzoekers tonen de resultaten aan dat blanken vinden dat er veel is gedaan om discriminatie van zwarten tegen te gaan, maar dat deze ontwikkeling is doorgeslagen ten koste van zichzelf.