Bitcoins zijn klimaatverknallers


De wereldwijde productie van Bitcoins verbruikt meer elektriciteit dan een dichtbevolkt land als Pakistan, zegt een VN-studie. Uit prognoses blijkt dat er in 2023 meer dan 135 terawattuur (TWh) nodig zijn voor het delven van Bitcoin, schrijft de Universiteit van de Verenigde Naties in Hamilton (Canada) in het vakblad Earth’s Future.

Het grootste deel van de elektriciteit is afkomstig van fossiele brandstoffen. Dit betekent dat de cryptomunt een extreme belasting is voor het milieu en het klimaat. De productie van Bitcoins is gebaseerd op de zogenoemde blockchain, waarin transacties worden opgeslagen als cryptografisch gekoppelde datablokken. Daarvoor is enorme computerkracht voor nodig en dat verbruikt enorme hoeveelheden energie.

In de periode tussen 2020 en 2021 was er volgens de studie voor het produceren en bewaren van Bitcoins 173 TWh nodig. Dat is 60 procent meer dan in de periode van 2018 tot 2019. Driekwart van de elektriciteit die in 2020 tot 2021 voor het minen van Bitcoins werd verbruikt, was afkomstig van fossiele brandstofbronnen, volgens de studie. Ophouden met de cryptomunt zou enorm helpen de klimaatdoelen te halen.