Bitcoin is slechter voor milieu dan biefstuk


De schade die de productie en handel in bitcoins veroorzaakt is groter dan de milieu-impact van de complete veeteelt wereldwijd. Sterker nog, bitcoin produceert bijna net zoveel broeikasgassen als de olieindustrie op onze planeet. Daarmee is het een van de grootste vervuilers, terwijl er geen producten door ontstaan die nut hebben voor mensen.

De aanmaak van een bitcoin produceert nu liefst 113 ton CO2 per stuk, becijferde de University of New Mexico. Dat komt omdat voor het minen van de virtuele munten gigantische hoeveelheden energie nodig zijn. De productie van vindt ook nog eens hoofdzakelijk plaats in landen met vervuilende steenkolencentrales, als China. In geld uitgedrukt is dat een schade van meer dan 13.000 euro per coin.

Dat is 35 cent per iedere euro waarde. Bij ruwe olie is dat 41 cent.

Lange tijd beweerden voorstanders van bitcoin dat de productie steeds efficiënter zou worden door nieuwe technologie. De onderzoekers uit New Mexico zien dat het omgekeerde het geval is, de munten worden steeds vervuilender. Ze gebruiken nu samen meer energie dan heel Australië. Drie jaar geleden was dat nog Ierland.

Bitcoin is, net als veel andere cryptomunten, gebaseerd op ‘proof-of-work’ mining (PoW), een zeer energie-intensieve manier om geld gecodeerd te valideren in een gedecentraliseerd openbaar grootboek. En dan kun je er de energierekening niet eens mee betalen.