Biologische hoogtemeter vaak uit


Testvraag: Hoe hoog zit je nu? Net als ratten kan je vanwege een beperkt werkende hippocampus slecht(s) schatten.

Dieren hebben nauwelijks in de gaten of ze met hun pootjes op de grond staan of dat ze over een hoge reling of tak lopen. Hier kunnen ze niets aan doen, hun hippocampus is de schuldige.

Pas dan ziet ze de hoogte...
Pas dan ziet ze de hoogte...

Uit onderzoek met ratten zou blijken dat ook mensen slecht hoogtes kunnen inschatten. De hippocampus is het deel van de hersenen dat de ruimte waarin het dier zich bevindt, in kaart moet brengen. Hiervoor worden twee soorten cellen gebruikt. Gridcellen meten afstand, plaatscellen vertellen meer over de locatie.

Tijdens een proef klommen ratten omhoog terwijl de activatie van de cellen in hun hippocampus werd geanalyseerd. Hieruit blijkt dat voornamelijk de plaatscellen werden geactiveerd, al was ook die activatie minimaal.

De gridcellen maten wel deels de horizontale afstand, maar brachten de verticale afstand niet in kaart. Het leek net alsof de gridcellen ‘niet weten’ hoe hoog iets is. Dat betekent dat ratten en wellicht ook mensen goed weten waar ze zijn maar nauwelijks weten hoe hoog ze zich bevinden.

Het lijkt voor rat en mens makkelijker aan te geven hoe ver je van de muur bent dan of je op 10.2 of 9.7 meter staat.

Foto: Duncan Harris

Follow Faqtman on Twitter