‘Biodiversiteit gevaarlijk laag’


biodiversiteit

Een onderzoeksrapport, opgesteld door een internationaal team van wetenschappers, zegt dat de biodiversiteit op onze planeet gevaarlijk is afgenomen. Dat kan zelfs consequenties hebben voor het overleven van de mensheid. Op de helft van de van het oppervlak van de aarde is de kritische grens al bereikt of overschreden. Ecosystemen kunnen daardoor instorten.

Voor het onderzoek werden gegevens van de CSIRO-satelliet gebruikt. Met hulp van computers analyseerden de wetenschappers 2,3 miljoen gegevens over biodiversiteit wereldwijd. Het onderzoek concentreerde zich op de staat van 39.100 soorten op 18.600 plekken op aarde.

De studie keek specifiek naar ‘overvloedig voorkomen’ van oorspronkelijke soorten planten en dieren. Dat is een standaard die vaker wordt gebruikt om biodiversiteit te meten. De ‘veilige’ ondergrens is 80 procent, denken veel wetenschappers. Wereldwijd zitten we nu op 84,6 procent. Maar op veel plekken duikt de biodiversiteit al onder deze grens.

Vooral prairies en graslanden gaan hard achteruit. Op deze ondergrond wordt veel aan landbouw gedaan, waardoor de soortenrijkdom snel afneemt. De gebieden die er het slechtst aan toe zijn, zijn Australië, Centraal Azië, Noord-Afrika, westelijk Europa, de centrale VS en Argentinië. Vooral in Centraal Azië en de VS duikt de biodiversiteit soms onder de grens van 60 procent. Dat betekent dat ecosystemen niet meer werken en totaal kunnen instorten.

Dergelijke gebieden worden zeer gevoelig voor plagen en ziektes. Bloemen en planten worden niet meer bevrucht en verdwijnen, de waterhuishouding raakt in de war. Landbouw kan er onmogelijk worden. Menselijk ingrijpen, bijvoorbeeld door het transplanteren van soorten naar het gebied, kan nodig zijn om de ergste gevolgen tegen te gaan.

Het onderzoek, onder leiding van University College Londen (GB) staat nu in Science.