‘Bijnadoodervaring laatste stuiptrekking stervend brein’


Uit je lichaam treden, jezelf zien liggen op een ziekenhuisbed omringd door dokters, een tunnel met een fel licht aan het einde waarnemen. Een bijnadoodervaring is een bijzonder fenomeen dat ongeveer een op de vijf overlevenden van een hartstilstand zegt te hebben meegemaakt. Is het werkelijk een glimp op het hiernamaals of een hallucinatie van een nog actief brein? Onderzoek bij stervende ratten lijkt op dat laatste te duiden.

Neuroloog Jimo Borjigin en collega’s plaatsen elektroden in het brein van 9 ratten. Vervolgens kregen de ratten, na verdoving, natriumchloride ingespoten om ze een hartstilstand te bezorgen. In de periode direct na de laatste hartslag bleken de hersengolven in de bètafrequentie voor een kort moment krachtiger te worden, tot de dood definitief zijn intrede deed. Dit typen hersengolven wordt in verband gebracht met een intense staat van bewustzijn. En dus lijkt het erop dat de breins van de stervende ratten zich vlak voor de dood in een hyperactieve toestand bevonden, als een soort laatste stuiptrekking.

De onderzoekers denken dat de verhoogde hersenactiviteit de oorzaak kan zijn van de levendige visioenen en sensaties van een bijnadoodervaring bij mensen. Maar andere wetenschappers wijzen erop dat sterke bètagolven niet altijd een brein in verhoogde staat van bewustzijn betekent. Ook is het de vraag wat de stervende ratten nu werkelijkheid voelden of zagen bij hun heengaan.

De studie is gepubliceerd in het vakblad PNAS.