‘Bijna helft pubers psychotisch’


Nederlandse jongeren hebben massaal psychische afwijkingen, zo stelt een Utrechtse onderzoeker.

Milde psychotische ervaringen, zoals waanachtige ideeën of lichte gevoelens van paranoia, komen regelmatig voor bij adolescenten. Van de bijna 7700 ondervraagde Nederlandse jongeren tussen 12 en 16 jaar, rapporteert ongeveer 40 procent dat ze vaak een dergelijke ervaring hebben. Dat stelt onderzoeker Hanneke Wigman op basis van haar promotieonderzoek.

Het gaat om hallucinaties, wanen, paranoia, grootheidswaan en paranormale overtuigingen. jongeren horen bijvoorbeeld stemmen, of denken dat gedachten uit hun hoofd gehaald worden. Anderen denken dat mensen zich anders voordoen dan ze zijn.

Hanneke Wigman vergeleek via zelfrapportages de mate waarin dit soort psychotische ervaringen voorkomen onder pubers (12-16 jaar) met die onder volwassen vrouwen (18-45 jaar). Hieruit bleek dat zo’n 40 procent van de jongeren regelmatig tenminste een van de vijf vormen van een psychotische ervaring heeft, tegenover slechts 2 procent van de volwassenen.

Ook merkte de onderzoekster verschillen op tussen adolescente jongens en meisjes wat betreft de soort ervaringen. Zo werd bij jongens grootheidswaan vaker gerapporteerd dan bij meisjes. Hallucinaties, waanbeelden, paranoia en paranormale overtuigingen kwamen meer voor bij meisjes.

De onderzoeksresultaten suggereren dat milde psychotische ervaringen typisch zijn voor de adolescentie. Onzekerheid maakt jongeren meer vatbaar voor bijvoorbeeld paranoïde gedachtes en waarnemingen. Voor adolescenten is het ook lastiger dan voor volwassenen om onderscheid te maken tussen belangrijke en onbelangrijke prikkels van binnen- en van buitenaf. Dit zorgt er onder meer voor dat ze gevoeliger zijn voor hallucinaties.

Follow Faqtman on Twitter