Bijen tellen als vissen


Vier soorten bijen worden nu wettelijk als vis beschouwd. Althans, in de Amerikaanse staat Californië. Een rechtbank heeft uitgesproken dat de staat de bijen zo mag kwalificeren.

De vraag was of onder andere de hommel, een ongewervelde diersoort, onder de definitie van vis valt en daarmee op de de California Endangered Species lijst van bedreigde soorten mag komen. Dat was alleen mogelijk als de bijen als vissen werden gezien.

De staat mag dat nu doen, ook als het geen waterdieren zijn.

‘Hoewel de term vis in de omgangstaal verwijst naar aquatische soorten, mag de wetgever de definitie van vis minder beperkend gebruiken’, was de uitspraak van de rechter.