Bijen gebruiken plastic


Bijen zijn bezig zich aan te passen aan de moderne tijd. Ze gebruiken voor het maken van hun nesten tegenwoordig zelfs plastic. Bij onderzoek naar bijennesten kwamen biologen van de University of Guelph (Canada) een grijze vervormbare massa tegen. Aanvankelijk dachten ze dat het kauwgom was, maar bij nader onderzoek bleek het plastic.

Verder onderzoek toonde aan dat bijen op de buitenkant van hun nest soms een laagje aanbrengen dat polyurethaan bevat. Deze stof komt voor in kit en spuitvloeren en is waterdicht. Zelfs in de honingraten werd polyethyleen aangetroffen, een materiaal waaruit plastic tasjes worden gemaakt.

De menselijke bouwmaterialen werden aangetroffen op en in bijennesten in een stedelijke omgeving. De wetenschappers die deze ontdekking hebben gedaan, hebben daarmee bewezen dat bijen flexibel zijn en zich aanpassen aan hun omgeving. Ze gebruiken materialen die beschikbaar zijn en verwerken die hun eigen manier. Bijen in een landelijke omgeving gebruiken bijvoorbeeld boomhars om hun nesten waterdicht te maken.

Bijenpopulaties staan wereldwijd onder druk. Milieuverontreiniging en radiostralen worden als mogelijke oorzaken genoemd. Deze studie, gepubliceerd in het vakblad Ecosphere, toont echter aan dat bijen wel degelijk beschikken over de mogelijkheden om ook in een door mensen gedomineerde wereld te overleven. Hoewel het natuurlijk twijfelachtig is hoe blij we moeten zijn met honing die wordt geproduceerd in een honingraat waarin plastic is verwerkt.