Bij leuke leraar werken hersens beter


leraar

Als er een leuke leraar voor de klas staat, werken de hersens van leerlingen beter. Ze nemen meer stof op en ze lopen waarschijnlijk kans een hoger cijfer te krijgen. Vooral als de scholieren samen moeten werken in groepjes, of als ze een video te zien krijgen. Ook blijft de stof beter hangen als de sfeer in de klas goed is.

Tot die opmerkelijke conclusies komen wetenschappers van New York University (VS). Ze scanden de hersens van kinderen op een middelbare school tijdens de les. Vooral bij het samenwerken zagen ze de hersengolven van leerlingen synchroniseren, een teken dat iedereen bezig was de stof op te nemen. Vooral bij saaie klassikale lessen holde de hersenactiviteit van sommige leerlingen achteruit, ze waren uitgecheckt.

Het betekent volgens de onderzoekers dat er meer samengewerkt moet worden, in plaats van de klassieke lessen met een docent die praat en leerlingen die luisteren. De synchrone hersengolven geven volgens de wetenschappers aan dat de leerlingen elkaar stimuleren en dat er van ‘wegduiken‘ achterin de klas geen sprake kan zijn, de scholieren houden elkaar bij de les.

De sfeer bleek ook zeer bepalend voor de hersenactiviteit van leerlingen. Als het leuk is in de klas, verzetten de hersens meer werk, schrijven de onderzoekers in het vakblad Cell Press. Bij onrust en vooral minder geliefde leraren daalde de activiteit en namen de leerlingen minder op. Of dat ook tot lagere cijfers leidt, gaan ze nog uitzoeken in een vervolgstudie.