Bezuinigingen leiden tot zelfmoord


bezuinigingen

Snijden in de overheidsuitgaven kan leiden tot soms dramatische gevolgen. Bezuinigingen zullen leiden tot meer zelfmoorden. Dat zeggen psychologen van Webster University in Wenen en de Universiteit van Portsmouth in Groot-Brittannië.

Zij bekeken de ontwikkelingen in vijf staten waar de afgelopen jaren de tering naar de nering is gezet: Griekenland, Ierland, Italië, Portugal en Spanje. Volgens de onderzoekers kan de relatie tussen bezuinigingen, werkloosheid en zelfmoorden in concrete cijfers worden uitgedrukt.

Onzekere economische vooruitzichten in combinatie met persoonlijke pech zijn een reden waarom mensen een einde aan hun leven maken. Maar niet alle bevolkingsgroepen worden in dezelfde mate getroffen. Volgens de studie lopen mannen vanaf 65 in de onderzochte landen het hoogste risico van zelfmoord. Een verlaging van de overheidsuitgaven met één procent laat het aantal zelfmoorden in de groep mannen tussen de 65-89 stijgen met 1,38 procent. Dat betekent dat 2325 mannen in deze leeftijdsgroep in de jaren 2011 en 2012 hun eigen leven hebben beëindigd.

Juist deze groep leunt wat betreft inkomsten sterk op uitkeringen. Gaan die omlaag, dan hebben deze mannen geen andere bron van inkomsten. Vaak hebben vooral de armere mannen niet gezorgd voor een aanvullend pensioen.

Maar om het probleem te reduceren tot alleen een kwaal van oude mannen is niet juist. Zelfs zeer jonge mensen nemen uit economische motieven hun eigen leven. Vooral de stijgende werkloosheid in de vijf onderzochte landen heeft een sterke correlatie met het aantal zelfmoorden door mensen tot 24 jaar. Iedere procent meer werklozen, laat het aantal zelfmoorden in deze groep toenemen met 1,48 procent.

Bij vrouwen zijn de cijfers minder duidelijk. Vrouwen lijken vooral zelfmoord te plegen na een scheiding. Maar ook deze cijfers ademen mee met de economie. Bij meer bezuinigingen nemen ook vrouwen vaker hun eigen leven.

Het onderzoek staat in Social Science & Medicine.