Beschikbaar wapen maakt massamoordenaar


De vijf landen waar de meest wapens circuleren onder de bevolking zijn de Verenigde Staten, Finland, Servië, Zwitserland en Jemen. Al die landen zijn zwaar vertegenwoordigd in de top 15 van massaschietpartijen, dat zijn gebeurtenissen waarbij iemand op een volle plek ineens om zich heen begint te schieten. Dat blijkt uit een studie van Adam Lankford, associate professor of criminal justice aan de University of Alabama (VS).

schietpartijTegenstanders van strikte wapenwetten roepen vaak dat er geen link is tussen wapenbezit en massamoord. Of, als ze die link wel toegeven, vinden dan juist dat er meer wapens beschikbaar moeten zijn om je tegen de massamoordenaar te wapenen.

Terwijl het simpeler zou zijn minder wapens te hebben, zegt Lankford. Hij ontdekte dat bij schietpartijen waarbij iemand meerdere mensen tegelijk doodschiet, zoals op de school in Columbine, moordenaars in landen als de VS vaak meerdere wapens gebruiken en daardoor dodelijker zijn. Toch is het aantal doden per schietpartij in de VS lager, waarschijnlijk omdat de politie daar ondertussen meer ervaring heeft met deze vorm van geweld.

De link tussen verkrijgbaarheid van wapens en het aantal dodelijke schietpartijen met veel slachtoffers is het duidelijkst te zien in Australië. Dat land kende vroeger veel van dergelijke slachtpartijen, tot de overheid strengere wetten aannam op het gebied van vuurwapens. Sinds die tijd is er nog geen enkele massaschietpartij geweest.