Berouw valt niet te faken


Is het makkelijk om te doen alsof je spijt hebt? Nee, als je toeschouwer maar weet waar hij op moet letten.

Met spijt hebben we dagelijks te maken. ‘Was ik nou toch maar in die andere rij voor de kassa gaan staan,’ ‘Had ik mijn mond maar gehouden, of ‘Waarom moest ik nou weer vreemdgaan?’

Wroeging knaagt, en daarom is het beter om je excuses aan te bieden als je een misstap hebt gemaakt. Zelfs als je voor de rechter staat is dit verstandig, blijkt uit voorgaand onderzoek. Zo bleek dat gedupeerden sneller genoegen nemen met een schikking als de aangeklaagde zijn fout toegaf én zijn excuses aanbood.

Zullen mensen die biechten oprecht spijt hebben van hun daden?

Maar hoe weet je nou of iemand écht spijt heeft? Of zijn berouw uit zijn hart komt en niet een trucje is om van het ‘gezeur’ af te zijn? Britse en Canadese psychologen deden er onderzoek naar. Zij bestudeerden videofragmenten van mensen die oprecht spijt betuigden, en van mensen die hun wroeging fakete. Tussen de twee groepen werden grote verschillen gevonden in verbaal en non-verbaal gedrag.

Mensen die doen alsof ze spijt hebben laten veel meer verschillende emoties zien. Ze kunnen met gemak in korte tijd emoties als verdriet, angst, walging, verbazing, minachting en blijheid laten zien. Ook kunnen ze direct van een positieve emotie in een negatieve emotie vallen – een fenomeen dat ook wel bekend staat als emotionele turbulentie.

De mensen die oprecht spijt toonden lieten minder verschillende emoties zien, en ook vielen ze niet zo snel van het ene uiterste (blijheid) in het andere uiterste (verdriet). Bij hen zat er tussen een positieve en negatieve emotie doorgaans een neutraal stadium. Ten slotte bleken ook haperingen tijdens het praten een teken aan de wand dat iemand niet oprecht spijt betuigde.

Nu weet je waar je op moet letten als iemand zijn excuses aanbiedt.

Bron: Law and Human Behavior. Foto: Rquindoyos, Dreamstime