Bergen maken levensmoe


Zelfdoding komt opmerkelijk vaker voor onder bewoners van hoger gelegen gebieden. Dit hebben Amerikaanse onderzoekers van diverse universiteiten ontdekt.

Uit hun analyse van sterfgevallen in de periode van 1979 – 1989 in 2584 hoger en lager gelegen Amerikaanse gemeenten, blijkt een duidelijk verband tussen hoogte en zelfdoding. In de analyse werd de aanwezigheid van risicogroepen voor zelfdoding verrekend. Tot de risicofactoren behoren: scheiding, mannen, blanken, sociale isolatie, drugs- en alcoholgebruik, verblijf in gevangenis, lichamelijke aandoeningen en psychische problemen. Overigens bleek er een negatieve correlatie met alle doodsoorzaken bij elkaar.

Hoe hoger het woongebied, hoe hoger het aantal zelfmoorden in Amerika.

Jaarlijks plegen zo’n twee miljoen mensen wereldwijd zelfmoord. Hun aantal stijgt en over twintig jaar zal zelfdoding naar schatting de 12e doodsoorzaak zijn.

In Nederland stierven in 2007 zo’n 1353 mensen door zelfdoding, het laagste aantal sinds 1975. Het Trimbos Instituut heeft onderzocht dat 94.000 volwassenen daartoe een poging doen en dat 410.000 mensen wel eens aan suïcide denken.

Beeld: Akseez

Follow Faqtman on Twitter