Belgisch insect is missing link


Detail van het fossiel. Foto: Nel et al.

In België hebben paleontologen een volledig fossiel van een insect gevonden. Het dier is 370 miljoen jaar oud; bovendien gaat het om een tot nu toe onbekende soort, zeggen wetenschappers in het vakblad Nature. Het fossiel werd gevonden tussen Namen en Dinant en is Strudiella devonica gedoopt, naar de geologische periode devoon.

Het gaat om een jong insect dat nog vleugelloos was, maar wel op de nominatie stond om vleugels te ontwikkelen. Helaas voor het diertje kwam het daar niet van, door onbekende oorzaak stierf het, waarna het versteende. Daardoor kunnen we nu zien dat het 8 millimeter lang was bij 1,7 millimeter breed. Verder telt het insect zes poten en een uit tien segmenten bestaand achterlijf.

Nu worden dit soort vondsten geregeld gedaan, maar wat dit fossiel zo bijzonder maakt, is dat het gaat om een soort ‘missing link’. Er zijn nog nooit insecten gevonden uit de periode tussen 385 miljoen jaar en 325 miljoen jaar geleden. In die tijdspanne ontwikkelden vleugelloze insecten zich tot dieren met vleugels.

Ook bijzonder is dat het om een volledig fossiel gaat. Uit deze periode worden vaak slechts onvolledige exemplaren gevonden.

Follow Faqtman on Twitter