Battle of Sexes in de baarmoeder


De genen die vrouwen hun kind meegeven, zijn vooral belangrijk bij de eerste ontwikkeling van hun hersenen. De genen die mannen doneren, gaan pas later domineren. Dit hebben onderzoekers van Harvard University ontdekt bij muizenfoetussen.

Nieuw leven romantisch? Eerder pure nijd van genen
Nieuw leven romantisch? Eerder pure nijd van genen

61 procent van de genen in hun hersenen komt van de moeder. Na de geboorte verhevigt de strijd tussen vader- en moedergenen en komt uiteindelijk de vader als winnaar uit de bus. Tegen volwassenheid blijkt 70 procent van de genen in de cortex (buitenste laag van de hersenen) en hypothalamus (autonoom zenuwstelsel dat zorgt voor ‘overleven’) van de vader te komen.

Ouders geven hun kinderen ieder een pakket genen mee die over het algemeen gelijkwaardig zijn. Bij zogenoemde “imprinted genes” echter bepaalt de ouder de uitwerking ervan, de vader of de moeder. Tot nu toe werd aangenomen dat er slechts 45 van dergelijke genen in muizenhersenen zaten, nu hebben de onderzoekers er maar liefst 1.300 geteld. Deze nieuwe kennis geeft beter inzicht in de hardhandige strijd tussen de genen van vaders en moeders bij de ontwikkeling van nieuw leven. Hun genen zijn in competitie, niet alleen in de baarmoeder maar ook tot ver in de kindertijd.

Eerder onderzoek toonde al aan dat genen van de vader de foetus aanzetten om flink te groeien in de baarmoeder – om zo de kansen van zijn kroost te vergroten. Het belang van de moeder is juist om een kleiner kind op de wereld te zetten; gezond, maar niet te groot om te worden gebaard.

Beeld: Victoria Peckham, Flickr