Ban op cfk’s vertraagde klimaatverandering


De aarde wordt beetje bij beetje warmer, maar zonder het Montréalprotocol van 1989 die het gebruik van chloorfluorkoolwaterstoffen (cfk’s) aan banden legde, hadden de temperaturen nu een stuk hoger geweest. Dat stellen wetenschappers van de VU Amsterdam in het vakblad Nature Geoscience.

Cfk’s (die onder andere zaten in spuitbussen en koelmiddelen) staan er vooral om bekend dat ze gaten maken in de ozonlaag. Maar ze gedragen zich daarnaast ook als broeikasgas.

Ecoloog-econoom Francisco Estrada en collega’s legden de jaarlijkse temperatuurgegevens tussen 1850 en 2010 en de trend in de uitstoot van koolstofdioxide, methaan en cfk’s naast elkaar. Ze vonden dat veranderingen in de jaarlijkse temperatuurstijging vaak samenvielen met maatregelen in de uitstoot van de broeikasgassen.

Na 1989 was de temperatuurstijging minder groot dan je zou verwachten. Dat blijkt nu dus volgens Estrada te danken aan de ban op cfk’s. Zonder die ban zou het nu gemiddeld 0,1 graden Celsius warmer zijn. Dat lijkt misschien geen groot verschil, maar alle kleine beetjes helpen.

Foto:PiccoloNamek/CC-BY-Sa-3.0