Bacteriën van Mars naar Aarde via meteoriet


Er zijn sterke aanwijzingen dat bacteriën op aarde afkomstig zijn van Mars, zegt Nasa.

In 1996 vonden onderzoekers van Nasa op de Zuidpool een meteoriet met de prachtige naam Allen Hills 84001. Op de steenklomp zaten piepkleine fossielen van bacteriën. Aanvankelijk dachten onderzoekers dat de bacteriën van de Aarde kwamen en zich aan de meteoriet hadden gehecht nádat hij neerkwam onze planeet.

Maar een nader onderzoek van de microscopisch kleine organismes toont aan dat ze waarschijnlijk al op de meteoriet zaten, toen deze 16 miljoen jaar geleden aan zijn reis van Mars naar Aarde begon. Dat zou betekenen dat organismes van Mars wellicht het leven op onze planeet hebben beïnvloed.

Mars

Volgens Nasa bewijzen de fossielen bovendien dat er vroeger water op Mars is geweest, waar de bacteriën in hebben geleefd. Ook dat werpt een totaal andere blik op het ontstaan van leven in ons zonnestelsen. Zijn we dan misschien toch allemaal afstammelingen van Marsmannetjes?

Foto: Nasa.