Bacteriën onder de zeebodem


bacterien

Onderzoekers hebben bij het boren in de Stille Oceaan een opmerkelijke vondst gedaan. Zij hebben twee kilometer onder de zeebodem bacteriën ontdekt die daar waarschijnlijk al miljoenen jaren leven. Verrassend detail: deze bacteriën komen ook voor in de bodem van bossen.

De biodiversiteit in het sediment van de zeebodem is minstens even groot is als die van de waterkolom er boven. Maar hoe groot de bewoners van de zee ook worden, de bodem wordt gedomineerd door kleine organismen als wormen, protozoa en bacteriën. En hoe verder je boort, hoe kleiner en eenvoudiger de levensvormen worden.

Levende wezens in diepere sedimenten hebben twee problemen: het gebrek aan voedingsstoffen en de toenemende hitte. De Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC) heeft in de zeebodem voor de Japanse Shimokita schiereiland geboord. Daarbij kwamen ze tot 2466 meter. Zelfs daar vonden ze nog leven, bacteriën die zich voeden met fossiele organische materialen, zoals bruinkool.

Een genetische test van deze organismes toonde aan dat ze geen familie zijn van de bacteriën die op of net in de zeebodem leven, maar dat ze meer overeenkomsten vertonen met organismes die normaal in veengebieden en bosbodems worden gevonden. Waarschijnlijk is de huidige zeebodem ooit land geweest. De sedimenten voor de kust van Shimokita zijn 20 miljoen jaar oud. Volgens onderzoek liggen ze in ieder geval al 6 miljoen jaar onder water.