Babybrein heeft al vóór geboorte gevoel voor taal


Baby’s laten kort na de geboorte al knappe staaltjes taalbewustzijn zien: ze herkennen al snel hun moeders stem, kunnen twee talen onderscheiden die ze alleen vóór de geboorte hebben gehoord en kunnen zich voorgelezen verhalen herinneren van toen ze nog in moeders schoot zaten. Maar is deze taalbewustheid aangeboren of ontwikkeld het zich na de geboorte gewoon erg snel?

De Franse neurowetenschapper Fabrice Wallois en zijn team besloten dit vraagstuk te onderzoeken. Zij lieten twee tot drie maanden te vroeg geboren baby’s enkele dagen na hun geboorte in hun couveuse zachte stemgeluiden horen, terwijl ze hun hersenactiviteit registreerden. De stemgeluiden veranderden steeds van alleen vrouwelijke stemmen tot vrouwen- en mannenstemmen samen.

Aan de mate van verrassing van de baby’s bij een geluidswisseling, zoals te zien in de hersenscans, bleek dat de jonge breins al perfect in staat waren de vrouwen- en mannenstemmen van elkaar te onderscheiden. Bovendien wisten ze de lettergrepen ‘ga’ en ‘ba’ uit elkaar te houden, iets wat nog lastiger is. Verder bleek dat de gebieden van de cortex die de baby’s gebruikten dezelfde waren als die volwassen gebruiken om ingewikkelde taal te begrijpen.

Volgens de onderzoekers lijkt het er dus op dat in ieder geval een deel van het taalgevoel al in vroeggeborenen bestaat en daarmee ook voor de geboorte, schrijven ze in het vakblad PNAS. Natuurlijk blijft er dan wel de vraag in hoeverre je vroeggeborenen als foetussen in het laatste trimester van de zwangerschap kan zien.