Baby uit december beter hart


baby

Heb je deze maand een baby gekregen? Gefeliciteerd. De kans dat je nageslacht een lang en gezond leven heeft, is behoorlijk groot. Kinderen die in december worden geboren, hebben namelijk een veel kleinere kans op hart- en vaatziekten dan kinderen die in de rest van het jaar ter wereld komen. April is de slechtste maand.

Dat blijkt uit een studie van Harvard Medical School in Boston onder 116.911 kinderen. Het is zeker niet de eerste studie die de geboortemaand aanwijst als een grote voorspeller voor de rest van het leven. Eerder bleek dat politici meestal in de herfst zijn geboren.

Maar je gezondheid hangt dus ook voor een gedeelte af van het moment van geboorte. Kerstkinderen hebben een 18 procent kleiner risico op een hartaanval ten opzichte van iemand die in april het licht zag.

Waarom? Dat kunnen de geleerden nog altijd niet verklaren. Het kan te maken hebben met de hoeveelheid vitamine D3 die een aanstaande moeder vroeg in de zwangerschap produceert. Daarvoor is licht nodig, dat in de zomer natuurlijk meer voorhanden is dan later in het jaar.

(BMJ)