Automobilisten denken dat OV langzaam is


Automobilisten overschatten de reistijd met het openbaar vervoer met de helft. Hierdoor lijkt het extra onaantrekkelijk om de auto te laten staan. Dat is een van de resultaten van het onderzoek dat Job van Exel van de Vrije Universiteit Amsterdam deed naar het keuzegedrag van reizigers.

Veel automobilisten denken maar zelden aan het openbaar vervoer als alternatief voor hun reis. Des te minder automobilisten bekend zijn met het ov, hoe meer zij de reistijd overschatten.

Onbekend maakt dus onbemind. Reizigers met het ov zien de auto wel vaak als een goed alternatief voor hun reis. Files en het vinden van een parkeerplaats zijn voor hen de belangrijkste drempels.

Op welke manier kan de overheid mensen beïnvloeden om meer gebruik te maken van het milieuvriendelijkere openbaar vervoer? Overheidsbeleid dat reisgedrag wil veranderen, is het meest efficiënt als het gericht is op een bepaald type reizigers. Sommige reizigers hebben een dominante voorkeur voor de auto, hun gedrag is nauwelijks te beïnvloeden. De overheid kan zich dus beter richten op de reizigers die open staan voor de voor- en nadelen van verschillende vervoermiddelen, ontdekte Van Exel.

Foto: Cruisepilot.

Follow Faqtman on Twitter