Australische dieren sterven uit


Australië kent unieke dieren, dat komt omdat de evolutie daar een andere weg in is geslagen. Maar de natuur staat onder druk down under. Vooral zoogdieren worden bedreigd. Van de tachtig landzoogdieren die de afgelopen 200 jaar uitstierven, kwam een derde uit Australië.

Wetenschappers ontdekken nu pas de schaal van het Australische uitsterven. Biologen van de Charles Darwin-Universiteit in Darwin hebben onderzocht wat de staat van de natuur in het eilandrijk is en zijn geschrokken. In plaats van twintig, zijn achtentwintig zoogdieren uitgestorven. Daarbij komen ze tot een verrassende conclusie: het zijn niet – zoals in andere landen – mensen die zorgen voor het verdwijnen van soorten.

Dat wil zeggen, niet direct. In Australië zijn het vooral door de mens geïmporteerde diersoorten als de kat en de vos die zorgen voor uitsterven. Die zijn in de zeventiende en achttiende eeuw aan land gekomen en houden sindsdien thuis onder de bijzondere diersoorten van Australië. Gedeeltelijk gebeurt dat uit het zicht van de mens, het land is zo groot dat niet altijd duidelijk is dat een soort verdwijnt.

Volgens de onderzoekers, die schrijven in het tijdschrift Pnas, heeft de Australische overheid te weinig oog voor dit drama. De regering zou minder uitgeven aan de bescherming van beschermde soorten dan de burgers van het land aan huisdierverzorging.