Australië scheurt naar noorden


Australie

Wie zijn navigatiesysteem in Australië gebruikt, zal merken dat het geval er altijd ietsje naast zit. Niet veel, een meter of anderhalf ongeveer. Voor automobilisten is dat niet zo belangrijk, maar voor preciezere apparatuur gaat het om een veel te grote afwijking.

Australië is namelijk 1,5 meter naar het noorden opgeschoven in de afgelopen 22 jaar. Dat komt door tektonische krachten, die nergens in de wereld zo snel werken als in Australië. Het continent wandelt met 7 centimeter per jaar richting de evenaar, de meest drastische verschuiving in de wereld.

Daarom zullen nu de kaarten officieel worden aangepast aan de nieuwe positie van het land, zo kondigt Geocentric Datum of Australia (GDA) aan, de officiële instantie die zich met de geografie van het land bezig houdt. En dat gaan ze op de groei doen, in 2017 wordt een set basiskaarten gemaakt die de situatie zal weergeven zoals die waarschijnlijk in 2020 zal zijn.

De Australiërs maken zich vooral zorgen over de komst van zelfrijdende auto’s. Die hebben een navigatiesysteem met een hoge mate van accuratesse nodig. Dus zullen de kaarten in de toekomst wellicht vaker worden aangepast, aldus GDA. Wat lijkt op een stabiele landmassa, is eigenlijk constant aan de wandel.