Aten neanderthalers slecht?


Een Amerikaans onderzoek weerlegt het idee dat de Neanderthalers uitstierven vanwege hun slechte dieet.

Er zijn allerlei theorieën over waarom de Neanderthalers verdwenen zijn. Eén daarvan is dat ze voornamelijk vlees aten, waardoor ze in de problemen kwamen als het klimaat veranderde. De mensen zouden zich makkelijker hebben aangepast door planten te eten, waardoor ze de Neanderthalers uiteindelijk weg konden concurreren.

Door de tandsteen van de Neanderthalers weten we hoe ze aten. Foto: Ryan Somma

De George Washington University en het Smithsonian Institution hebben echter bewijs gevonden dat deze theorie tegenspreekt. Ze analyseerden de gefossiliseerde tanden uit Belgische en Iraakse grotten en kwamen tot de conclusie dat de Neanderthalers wel degelijk gebalanceerd aten.

Het bewijs zit in de tandsteen van de Neanderthalers. Dit bevatte zetmeel, afkomstig van plantaardig voedsel. Door de variaties hierin weten we nu dat de Neanderthalers hun groenten ook kookten om ze makkelijker verteerbaar te maken.

De afgelopen jaren zijn er steeds meer onderzoeken geweest die het beeld dat de Neanderthalers onze ‘achterlijke neefjes’ zijn tegenspreken. Ze zouden bijvoorbeeld culturele verworvenheden hebben uitgevonden, die door ons zijn overgenomen. Ook het hele idee dat de Neanderthaler een andere soort was, en geen mens, is al eens ondermijnd.

Foto: Ryan Somma