Astrologie is voor egomane domoren


De stand van de sterren heeft geen effect op menselijk gedrag en de loop van ons leven. Toch zijn er nog altijd mensen die in astrologie geloven. Onderzoekers van de universiteit in het Zweedse Lund hebben deze mensen onder de loep genomen. En wat blijkt: ze scoren niet alleen lager in intelligentietesten, ze vertonen ook narcistische trekjes.

Aan hun onderzoek deden 264 volwassenen mee die via Facebook vragenlijsten invulden. Een om hun persoonlijkheidskenmerken te bepalen en een korte versie van de Belief in Astrology Inventory van de Spaanse Rovira i Virgili-universiteit, waarmee de specifieke persoonlijkheidskenmerken van astrologie-gelovers in kaart kunnen worden gebracht. Ook maakten de deelnemers een korte IQ-test.

Gelovers in sterrenbeelden blijken meer op zichzelf gericht en vinden zichzelf slimmer dan anderen. Het tegendeel blijkt echter het geval. Hoe hoger de score op de intelligentietest hoe zwakker het geloof in de stand van Jupiter.

En de mensen dan die roepen: ja maar de voorspellingen kloppen echt, en mijn karakter komt overeen met mijn sterrenbeeld? Zij laten zich in het ootje nemen door hun eigen brein. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat kennis van sterrenbeelden en het geloof erin maken dat de persoonlijkheid van gelovers overeenkomsten heeft met hun sterrenbeeld. Dat doen de planeten niet, dat doen ze zelf.

Deze bevindingen zijn gepubliceerd in het vakblad Personality and Individual Differences.