Arme landen trotser


Mexicaans nationalisme

Hoe slechter het in een land gaat, hoe groter de kans dat mensen juist heel trots zijn op hun vaderland. Arme landen zijn nationalistischer.

Leven in een westers land brengt veel goede dingen met zich mee. Goede gezondheidszorg, wegen van asfalt, volle winkels. Maar er is ook individualisme, een zeurderig gevoel dat er iets ontbreekt en een gebrek aan trots op het eigen land.

Dat laatste hebben mensen in arme landen in overvloed. Ze mogen dan in een natie wonen die een puinhoop is, inwoners van ontwikkelingslanden zijn trotser op hun vaderland en daardoor gelukkiger. Dat is het resultaat van de Gallup World Poll, een onderzoek naar de gemoedstoestand van 130.000 mensen in 128 landen over de hele wereld.

Mensen in arme landen geven aan trotser te zijn op wat hun land heeft bereikt en daardoor staan ze zelf positiever in het leven. De natie is een houvast in een hard leven. Lokale politici misbruiken die trotse gevoelens vaak voor hun eigen gewin, door in verkiezingen te spelen op plat nationalisme, aldus Gallup.

Als arme mensen door bepaalde omstandigheden niet trots kunnen zijn op hun land, dan richten ze hun felle loyaliteit meestal op een teamsport of geloof.