Ark van Noach kan drijven


De Ark van Noach, waarover volgende week een film in première gaat, had kunnen drijven. Studenten in de natuurkunde en astronomie van Leicester University (GB) hebben nagerekend of het Bijbelse verhaal in dat opzicht klopt. Ze schrijven in het vakblad Physics Special Topics dat er geen reden is om aan te nemen dat het schip zou zinken.

Volgens de Bijbel was de ark van Noach 300 el lang, 50 el breed en 30 el hoog. Nu heb je een joodse en een Egyptische el; de studenten namen het gemiddelde daarvan. Dat leverde een schip op van 140 meter. Daarop passen volgens de Britten 35.000 diersoorten (soms heel klein) die volgens eerder onderzoek nodig zijn om een ecosysteem te redden.

Is dat genoeg volgens de Bijbel? Noach moest twee dieren van iedere soort die op de wereld voorkomt meenemen, staat in Genesis 6, 19. Maar ergens anders wordt een ander aantal genoemd. Zeven mannetjes en zeven vrouwtjes, staat in Genesis 7,2. Alleen de onreine beesten moesten volgens dit laatste hoofdstuk in paren van twee mee. Onreine beesten waren voor Noach en zijn tijdgenoten onder meer varkens, slakken, ooievaars en vleermuizen.

De middeleeuwse wiskundige Ioannes Buteo kwam op basis van dat aantal dieren op een Ark van minstens 15 vierkante kilometer. Met de technieken uit die tijd was zo’n boot onmogelijk te bouwen.

Culturen over de hele wereld hebben een mythe over een enorme vloed die ‘de wereld’ vernietigde. Dat zou rond 8.000 jaar geleden moeten zijn, toen de aarde aan het opwarmen was en grote stukken ijskap aan het smelten waren. Sommige historici denken dat het verhaal van Noach gaat over een stijgende zeespiegel die een stuk land onder water zette ten noorden van het huidige Koeweit.