Appendix wel degelijk functie


appendix

Waartoe dient de appendix? Die vraag houdt biowetenschappers al een tijdje bezig. Sommige wetenschappers denken dat het een overblijfsel is van een orgaan dat we niet meer nodig hebben. Het is door de evolutie ‘vergeten’ en zit er alleen daarom nog. Anderen denken dat het een plek is waar je darmflora zich kan verstoppen als je ernstige diarree hebt.

Die laatste groep lijkt nu gelijk te krijgen. Onderzoekers van Midwestern University analyseerden de geschiedenis van de appendix in allerlei diersoorten gedurende miljoenen jaren. Het orgaan is niet ‘vergeten’ door de evolutie, dat systeem zorgt er juist voor dat het steeds opnieuw ontstaat in allerlei dieren. Maximaal 41 dieren kregen een appendix in de loop der tijden, slechts 12 dieren verloren het wormvormige aanhangsel van de darmen.

Welke belangrijke functie heeft de appendix dan? Een studie uit 2012 toonde aan dat mensen die door een operatie hun wormvormige aanhangsel van de darm missen, vier keer zo vaak last hebben van de darminfectie Clostridium difficile colitis. Dat duidt er op dat de appendix inderdaad een soort verzamelplaats is van darmflora. Zonder moeten de ingewanden hun flora na een flinke infectie weer helemaal opnieuw opbouwen.

Het team van Midwestern heeft daar nu aan toegevoegd dat het weefsel waaruit de appendix is opgebouwd de vermenigvuldiging van bepaalde darmflora zelfs stimuleert. Meer dan een schuilplaats voor bacteriën, is het een soort broeikas voor micro-organismen. Die conclusie wordt ondersteund door eerder onderzoek waaruit blijkt dat mensen wiens appendix wordt verwijderd op andere plaatsen in hun darmen dergelijke hotspots voor goede bacteriën ontwikkelen.