Antieke tumor gevonden


Telmatosaurus

Een groep internationale onderzoekers heeft de oudste gezichtstumor in de wereld gevonden, zo staat te lezen in het vakblad Scientific Reports. Het gaat om een ameloblastoom, een goedaardig gezwel dat mensen ook kunnen krijgen. Alleen zat deze op de overblijfselen van een Telmatosaurus van 69 miljoen jaar geleden en was versteend.

De vondst leert ons dat tumoren ook in de tijd van de dinosauriërs niet ongebruikelijk waren. Dit type dier had een soort primitieve snavel, waar bij vogels vaker tumoren op groeien. Waarschijnlijk zorgt het materiaal van snavels dat zulke wildgroei sneller kan ontstaan. Mensen krijgen een ameloblastoom vaak in hun kaak.

Het fossiel werd gevonden in Roemenië, maar bestaat slechts uit twee stukken kaak. De paleontologen die het hebben opgegraven, van de universiteit van Southampton in Groot-Brittannië, kunnen daarom niet zeggen hoe de dino is gestorven en of de tumor daarbij een rol heeft gespeeld.

De vindplaats ligt in Transsylvanië, waar een ‘vallei van de dino’s’ is gevonden. De kaakstukken lagen bij een oude rivierbedding, waar het dier waarschijnlijk aan het drinken was. Wellicht was het door de tumor verzwakt en vielen roofdieren het aan.