Anti-vaxxers gevoed door Russische trollen?


Kremlin Russische trollen

Alsof het nog niet erg genoeg is dat Russische trollen zich met verkiezingen in westerse landen bezighouden, zijn er nu ook aanwijzingen dat ze zich met vaccinaties bemoeien. George Washington University in de VS analyseerde 1,8 miljoen tweets over het onderwerp vaccinaties, geplaatst tussen juni 2014 en september 2017.

Daaronder troffen ze tweets aan van het Russische bedrijf Glavsat, in het westen beter bekend als de Internet Research Agency. Dat bedrijf werkt voor de Russische geheime dienst en wordt onderzocht vanwege hun beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen. Hoeveel tweets het precies waren, is moeilijk te zeggen. De Russen werden in de geanalyseerde periode steeds beter in het verbergen van hun online vingerafdruk.

Het aandeel dat de Russische trollen hebben in de discussie wordt in het onderzoeksrapport echter ‘significant’ genoemd.

De grote vraag is natuurlijk waarom de Russen tijd en energie zouden steken in het beïnvloeden van een medische discussie in het westen. Het kan onderdeel zijn van een strategie om democratische landen te ondermijnen, denken de onderzoekers. Door tegenstellingen aan te wakkeren, ontstaat maatschappelijke verdeeldheid die de Russen weer kunnen gebruiken, een oude KGB-truc.

De meeste westerlingen laten hun kinderen vaccineren tegen gevaarlijke ziektes. Maar de tegenstanders hebben sociale media ontdekt als ideaal platform om hun zienswijzen publiek te maken. Daardoor lijkt het soms alsof er meer discussie is dan daadwerkelijk het geval is. Dat doet meer mensen twijfelen en laat de vaccinatiegraad verder dalen.

Door het dalende aantal vaccinaties wordt onze gevoeligheid voor ziektes die voorkomen kunnen worden groter. Dat heeft meer doden en gehandicapten tot gevolg.