Angst maakt wiskunde moeilijk


Ben je bang voor wiskunde? Dan ben je er waarschijnlijk ook slecht in.

Daar ligt hij voor je, het gevreesde wiskunde-examen. Je hebt een uur de tijd en je toekomst hangt in grote mate af van je antwoorden. En je bent al geen held in wiskunde.

Ziehier de ingrediënten voor een onvoldoende. Canadese psychologen hebben ontdekt dat een angst voor wiskunde, grote invloed heeft op hoe je een som maakt.

Angst voor getallen kan zelfs zorgen dat je niet eens meer eenvoudig kunt tellen.

calculator

In een experiment werd aan achtentwintig studenten (de helft had ‘wiskunde-angst’) gevraagd hoeveel zwarte vierkantjes op een scherm verschenen. Bij één tot vier vierkantjes, waren zowel de bangeriken als de ‘normale’ studenten even snel. Maar zodra er vijf tot negen vierkantjes verschenen, waren de studenten met wiskunde-angst veel langzamer en minder nauwkeurig.

Volgens de psychologen komt dat omdat je bij één tot vier vierkantjes in één oogopslag ziet hoeveel het er zijn. Vijf tot negen vierkantjes moet je tellen. Daar werkt de angst al tegen je.

Volgens de onderzoekers moeten wiskundedocenten beter rekening houden met de psychologische toestand van hun leerlingen. Angst wegnemen kan al voldoende zijn om iemand een hoger cijfer te geven.

Je cijfers voor wiskunde zijn een goede aanwijzing hoe je het later in het leven gaat doen, blijkt uit ander onderzoek. Hoe lager het wiskundecijfer, hoe slechter de kansen op een goede baan. Zelfs moeilijkheden met lezen hadden een kleinere impact dan moeilijkheden met wiskunde.