Amsterdam en Antwerpen drugshoofdsteden


Voor het eerst in de geschiedenis hebben wetenschappers gegevens vergeleken over illegaal drugsgebruik in negentien Europese steden op basis van analyse van rioolwatermonsters. Amsterdam blijkt, samen met Antwerpen, koploper te zijn in cocaïnegebruik. Nederland (Amsterdam, Eindhoven en Utrecht) blijkt, wederom samen met België, ook het meeste MDMA (XTC) te gebruiken.

Het Noorse Instituut voor Wateronderzoek (NIVA) en het Mario Negri Instituut in Milaan hebben het initiatief genomen voor een gezamenlijke studie met onderzoeksinstituten uit elf Europese landen. In dezelfde week in maart 2011 werden onbehandelde rioolwatermonsters verzameld in negentien Europese steden uit 11 landen. Deze monsters zijn onderzocht op de aanwezigheid in de urine van cocaine, amfetamine, MDMA (XTC), methamfetamine en cannabis.

Onderzoekers hebben het totale drugsgebruik door de inwoners van elke stad afgezet tegen het aantal inwoners. Op deze manier kan een grote stad als Londen direct worden vergeleken met een kleinere stad als Oslo. Zo blijkt dat Amsterdam samen met Antwerpen het hoogste cocaïnegebruik per inwoner te hebben. Eerdere studies wezen Spaanse steden aan als epicentra van cocaïnegebruikt, maar Spanjaarden zijn wellicht door de economische crisis minder gaan snuiven.

Het gebruik van MDMA is het hoogst in Nederland en België. In enkele Scandinavische landen werd nauwelijks MDMA gevonden in de monsters, maar juist weer meer amfetaminen.

De resultaten zijn gepubliceerd in het vaktijdschrift Science of the Total Environment.