Amerikanen verliezen geloof


Nog maar een derde van alle Amerikanen gelooft in het klassieke verhaal over de schepping, waarin God binnen zes dagen het heelal, de aarde en alle wezens daarop schiep. Nog maar twee jaar geleden bleek uit een ander onderzoek dat de helft de Amerikanen dat geloof aanhangt.

De cijfers zijn afkomstig van het Pew Research Religion & Public Life Project, dat bijhoudt hoe gelovig Amerikanen zijn. Uit dit onderzoek kwam eerder naar voren dat het traditioneel zo gelovige Amerika in rap tempo aan het ontkerkelijken is.

Van de mensen die geloven in de evolutie, ziet de helft daarin een natuurlijk proces. De andere helft gelooft dat God het proces begeleidt en waar nodig ingrijpt. Deze tussenvorm is ook in andere landen populair als het aandeel gelovers in de traditionele evolutie afneemt.

Het meest Bijbelvast zijn blanke evangelisten, van hen zegt 64 procent dat het universum en alles daarin in zijn huidige vorm bestaat sinds het begin der tijden. De grootste verschuiving richting evolutie is te zien bij traditionele protestanten. Van hen gelooft 78 procent nu in een gemeenschappelijke voorvader van mens en aap (foto).