Amerikanen geloven eindelijk in evolutie


Het heeft anderhalve eeuw geduurd, maar eindelijk gelooft een meerderheid van de Amerikanen in de evolutie. Tot 2010 was slechts een minderheid overtuigd dat we afstammen van dieren en onze ontwikkeling honderden miljoenen jaren heeft geduurd. De meeste Amerikanen waren overtuigd dat de wereld in zes dagen was geschapen door God, een paar duizend jaar geleden.

Maar een nieuwe studie toont aan dat wetenschap en evolutie op steeds bredere steun uit de bevolking mogen rekenen. Dat komt hoofdzakelijk doordat Amerikanen beter zijn opgeleid dan twintig jaar geleden. In 2018 gingen twee keer zo veel Amerikanen naar college als in 1988. Daardoor komen ze meer met wetenschap in aanraking.

Daardoor kan nu een derde van de bevolking een academische tekst lezen en begrijpen, blijkt uit de studie door de University of Michigan. Het betekent dat de kerk aan invloed verliest en mensen hun mening vaker baseren op logica in plaats van doctrine. Het resultaat is nu dat 61 procent Darwin aanhangt en weet dat we zijn ontstaan uit andere levensvormen.

In Nederland en Duitsland staat 80 procent achter de evolutie; in Japan 88 procent. Dus er is voor de Amerikanen nog heel wat te winnen. Een derde gelooft nog altijd letterlijk in de Bijbel. Vooral mensen met conservatieve denkbeelden die Republikeins stemmen (en schoonheidskoninginnen), willen niets weten van de evolutie van het al het leven. Hoeveel bewijs de wetenschap ook aandraagt.