‘Amerika 20.000 jaar geleden bevolkt’


indianenhoofdman

Wanneer kwamen de eerste mensen in Amerika aan? Over die simpele vraag ruziën archeologen al een paar jaar. De ene groep hangt de traditionele theorie aan dat mensen 13.000 jaar geleden over het ijs van Siberië naar Alaska kwamen gelopen. Maar sinds een paar jaar is er ook een andere groep, die denkt dat het continent al veel eerder werd bevolkt, wellicht via de zee.

Dat laatste kamp is aan het winnen. In een groot artikel in het vakblad Science spreken enkele van de meest vooraanstaande archeologen van de Verenigde Staten zich uit voor deze theorie. Ze wijzen op enkele recente vondsten die wijzen op een veel eerdere menselijke bewoning van hun land. Zo zijn in Texas recent werktuigen gevonden die 15.500 jaar oud zijn.

Het is maar een van de voorbeelden die ze aanhalen in het artikel. In Oregon is versteende menselijke poep van 14.000 jaar geleden gevonden, In Florida is een mastodont opgegraven die overduidelijk door mensen is geslacht, het dier leefde 14.550 jaar geleden. Allemaal ouder dan de oudste mens in de oorspronkelijke theorie, Noord-Amerika is waarschijnlijk al 20.000 jaar geleden bevolkt.

De bevolking van Zuid-Amerika is wellicht zelfs nog ouder. Zo zijn in een dunbevolkt deel van Brazilië vuistbijlen gevonden die minstens 22.000 jaar oud zijn. Bloed dat bij indianen is afgenomen, bevat DNA dat ook (en uitsluitend) voorkomt bij inwoners van de Stille Oceaan. Dat zou betekenen dat ze niet via Alaska, maar via de Stille Oceaan zijn gekomen.

Sommige archeologen denken zelfs dat de eerste Amerikanen zelfs geen mensen waren, maar neanderthalers. Er zijn namelijk botten van een Amerikaanse mastodont (Mammut americanum) gevonden in San Diego, zuidelijk Californië, die waarschijnlijk met een werktuig zijn bewerkt. Uit een chemische analyse bleek dat het bot al 130.000 jaar oud is. Misschien moet de nieuwe theorie daarom ook al op de schop, Amerika is niet zo maagdelijk als altijd gedacht.