Amazonejungle was ooit savanne


Het Amazonegebied was niet altijd tropisch regenwoud. Duizenden jaren geleden zou het een lappendeken van landbouwgrond zijn geweest. Dit stelt een team van onderzoekers in het vaktijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences. Het bos kwam pas later.

Een stel, onmiskenbaar door mensen gegraven gaten en ander grondwerk verspreid in de jungle, tonen aan dat mensen al heel lang actief in het gebied zijn. Ze zetten er de natuur naar hun hand.

Flinke populaties konden in hun levensonderhoud voorzien door mais en andere gewassen te verbouwen. Hun dieet vulden ze aan met vis uit de rivieren. Hun activiteiten hadden geen blijvend effect op het regenwoud, simpelweg omdat dat er nog niet was, aldus de onderzoekers. Er was geen jungle, maar savanne, dankzij een veel droger klimaat.

De jungle overwoekerde uiteindelijk wel hun akkers, geholpen door een natter klimaat tussen jaar 1 en 300 na Christus. Vruchtbaar Sahara-zand zou ook hebben bijgedragen aan de weelderige groei in het gebied, zo is gebleken uit eerder onderzoek.

Lange tijd werd aangenomen dat grote aantallen indianen stukken van de jungle kapten om landbouw te bedrijven. Nu is gebleken dat er weinig te kappen viel. De bevindingen zeggen dus niet dat ontbossing geen langetermijneffect heeft op het voortbestaan van het regenwoud.

Volgens de onderzoekers zeggen hun bevindingen wel iets over het belang van het Amazonegebied voor het wereldklimaat. Dat belang zou wel eens minder groot kunnen zijn. Ooit stond er immers geen bos.

De onderzoekers hebben zich beperkt tot het Amazonegebied. In hoeverre andere dichtbegroeide gebieden op aarde compensatie boden voor het ontbreken van bos aldaar, was niet onderdeel van dit onderzoek.