Als we de wereld willen redden, moeten we hiermee ophouden


Het klimaat verandert. De mens kapt de oerbossen. Schadelijke gassen vullen de atmosfeer. Het gaat niet goed met de wereld, maar door één enkele gewoonte in de toekomst te laten, kunnen we die ontwikkeling stoppen. Dat zeggen Duitse wetenschappers van het Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Dat instituut heeft als acroniem PIK, enigszins ongelukkig in Nederland.

Volgens de mensen van PIK zouden we allemaal rundvlees moeten laten staan.

In een stuk in het blad Nature rekenen de Duitsers voor dat het grootschalig houden van runderen op allerlei manieren bijdraagt aan de ondergang van de aarde. De dieren produceren op grote schaal methaan, een van de krachtigste broeikasgassen. Daarnaast moeten we ze voeren, wat betekent dat enorme hoeveelheden land nodig zijn voor de aanplant van soja dat de dieren eten.

Bovendien moeten de runderen zelf ergens wonen, waarvoor nog meer land nodig is. Dat is door de mest van de dieren ernstig vervuild met stikstof, waardoor hele ecosystemen door de war raken. De aanplant van plantaardige eiwitten zou maar een fractie van de grond bezetten – en gezonder zijn. Dus moeten we nadenken of we niet moeten stoppen met de dierlijke variant, zeggen de Duitsers.

Ze stopten allerlei modellen in de computer. Daaruit blijkt dat rundvlees als eiwitbron bij een stijgende wereldbevolking desastreus zal zijn. In ieder geval is het regenwoud er tegen 2050 dan compleet aan.