Als de troep tot het plafond staat


Ze zijn een dankbaar object voor veel ‘documentaires’ op televisie: hoarders. Dat zijn mensen die niets weggooien en hun huis langzaam vullen met troep. Terwijl ze geen kant meer op kunnen door de opgestapelde dozen, plastic zakken en bergen kleding komen de muizen en ratten. Dan is het meestal tijd voor de gemeente om in te grijpen. Niet zelden worden hoarders uiteindelijk uit hun huis gezet, tegenwoordig geregeld vastgelegd door de camera.

Wat drijft deze mensen? Daarover was gek genoeg tot nu toe weinig bekend. Hoarding (in het Nederlands ook wel verzamelzucht genoemd) werd gezien als een dwangneurose. Maar medicijnen die dergelijke neuroses onderdrukken, hebben bij hoarders weinig effect.

De woonkamer van een typische hoarder. Foto: Shadwwulf.

Het Amerikaanse Institute of Living onderwierp 43 hoarders aan een langdurig onderzoek. Onderdeel daarvan was een hersenscan. Tijdens het scannen kregen de dwangverzamelaars foto’s te zien van stapels oude kranten. Soms was de troep van de onderzoekers, soms waren het oude kranten van de hoarders. Na het zien van de foto’s werd gevraagd of de kranten weggegooid moesten worden.

Bij de oude kranten van de onderzoekers vertoonden de hersens van hoarders geen abnormale signalen. Maar geconfronteerd met hun eigen kranten piekte de hersenactiviteit. Vooral de insula, twee delen van de hersens die complexe emoties produceren, werden zeer actief. Zodanig dat je volgens de onderzoekers kan spreken van een overbelasting.

Om dergelijke heftige en ook pijnlijke emoties te vermijden, gooien hoarders gewoon niets weg, ontdekten de onderzoekers. Liever bouwen ze hun hele huis vol, dan dat ze het intense verdriet voelen om iets weg te gooien. Interviews met de hoarders bevestigden die conclusie. Uit die gesprekken bleek ook dat de verzamelaars door hun eigen troep ‘heen kunnen kijken’, zodat het huis best netjes lijkt.

Hoe deze aandoening ontstaat is nog steeds onbekend, schrijven de onderzoekers in het vakblad Archives of General Psychiatry.

Follow Faqtman on Twitter