Allochtonen vaker veroordeeld tot celstraf


boeien

Is er sprake van discriminatie in strafrecht? Universiteit Leiden onderzocht of allochtonen en autochtonen anders bestraft worden en ontdekte dat er een verschil is. Allochtone daders worden vaker tot een celstraf veroordeeld en die straf is dan ook langer.

De Raad voor de rechtspraak vindt het belangrijk dat alle Nederlanders gelijk worden behandeld en vroeg de universiteit te onderzoeken of dat daadwerkelijk gebeurt. De onderzoekers bestudeerden ruim 110.000 zaken en spraken gedetineerden.

De onderzoekers ontdekten dat er verschillen te zien waren in de strafmaat bij vergelijkbare gevallen bijvoorbeeld wanneer er gekeken wordt naar diefstallen. In Nederland geboren verwachten wordt in zeven procent van de gevallen een gevangenisstraf opgelegd, bij tweedegeneratie Turken en Antillianen was dit ongeveer elf procent.

Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, vertelt rechtspraak.nl dat hij de resultaten van het onderzoek waardevol vindt: ‘De suggestie die uit de geconstateerde verschillen spreekt, namelijk dat rechters onderscheid maken, staat haaks op de kernwaarden van de rechter. Wetenschappelijk onderzoek naar de achterliggende oorzaken vinden we daarom noodzakelijk. Het onderzoek levert belangrijke inzichten op in de oorzaak van verschillen in straftoemeting tussen autochtonen en allochtonen.’

Of er echt sprake is van ongelijke behandeling tussen allochtone en autochtone daders wordt niet geconcludeerd in het onderzoek. Uit een meer uitgebreid onderzoek moet blijken of andere factoren een rol spelen zoals de houding van de verdachten en de kennis en kunde van zijn/haar verdediger.