Afrikanen woonden in vierde eeuws Europa


Immigranten uit Afrika zijn geen nieuw fenomeen in Europa. Al in de vierde eeuw woonden hier donkere mensen.

Onderzoekers van de universiteit van Reading (Engeland) hebben skeletten uit het graafschap York onderworpen aan een DNA onderzoek. De botten, begraven in de vierde eeuw, waren van mensen die zich in de hoogste sociale klassen bevonden. Ze waren begraven met kostbare sieraden.

In meerdere skeletten werd DNA gevonden dat afkomstig is uit Afrika. De skeletten in de graven waren van gemengd bloed, ze bestonden uit een deel Europese, een deel Afrikaanse genen.

Afrikanen en Europeanen: al minstens 16 eeuwen samen.
Afrikanen en Europeanen: al minstens 16 eeuwen samen.

De theorie is dat het Afrikaanse bloed via de Romeinen naar noordelijk Europa is gekomen. In het oude Rome liepen Afrikanen en Arabieren rond – al dan niet als (vrijgekochte) slaven. Met de Romeinse legioenen kwamen deze mensen tot ver in onze contreien. Toen het Romeinse rijk in elkaar donderde, bleef hun dna achter.

De skeletten werden gevonden bij de oude Romeinse nederzetting Eboracum, waar soldaten en burgers samenwoonden. Een van de skeletten met Afrikaans én Europees dna was van een dame met kostbare ivoren sieraden om haar nek. Deze koffiekleurige mevrouw was schijnbaar hoog opgeklommen in de Anglo-Romeinse samenleving. Een reconstructie van haar gezicht zie je hieronder.

ivory-bangle-lady-hi-res