Afhankelijkheid heeft ook zijn goede kanten


Afhankelijke mensen bijten zich niet alleen vast in relaties, maar ook in discussies, blijkt uit Amerikaans onderzoek.

Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die afhankelijk is. Het zijn de vrienden die onzeker worden als je ze vergeet terug te bellen, heel veel bevestiging nodig hebben, en niet alleen kunnen zijn. Het zijn de liefdesrelaties waarin iemand zich helemaal aan je vastklampt, geen verantwoordelijkheid durft te nemen, en bang is om in de steek gelaten te worden. Afhankelijke mensen hebben een diepgeworteld idee dat ze het leven niet alleen aan kunnen, en leunen daardoor heel sterk op anderen.

Afhankelijke personen zijn standvastiger in een debat als andere mensen toekijken. Handig om te weten als je een politiek debat bekijkt.

In de psychologie heeft afhankelijkheid dan ook een negatieve bijklank. Maar volgens psycholoog Robert Bornstein van de Adelphi Universiteit in New York zitten er ook positieve kanten aan afhankelijkheid.

Voor zijn onderzoek liet hij afhankelijke proefpersonen in debat gaan met onafhankelijke proefpersonen. De tweetallen moesten discussiëren over een kwestie waarover ze het niet met elkaar eens waren.

Bornstein verwachtte dat de afhankelijke personen sneller het bijltje erbij neer zouden gooien, en de ander gelijk zouden geven. Maar het omgekeerde gebeurde: 70 procent van de keren was het de onafhankelijke persoon die toegaf. De aanname dat afhankelijke mensen passiever zouden zijn en zich sneller zouden schikken naar de ander, bleek dus niet waar. De reden hiervoor was dat ze indruk probeerden te maken op de professor die het experiment begeleidde.

‘Omdat afhankelijke mensen zich zwak, kwetsbaar en hulpeloos voelen, nemen ze zich voor om een krachtig en sterk persoon te vinden die ze nooit meer laten gaan,’ aldus Bornstein. Dat heeft tot gevolg dat ze indruk willen maken op autoriteitsfiguren (onder wie de professor uit het onderzoek), en zich enorm gaan uitsloven.

Uit eerder onderzoek was al gebleken dat afhankelijke mensen zich beter houden aan een dieet of medicijninname als ze onder controle staan van een autoriteitsfiguur. Ook zouden afhankelijke studenten gemiddeld hogere cijfers halen en meer vragen stellen in de klas, om de leraar te imponeren.

Afhankelijke personen bijten zich misschien op het irritante vast in relaties en vriendschappen, maar doen dat ook in discussies en op scholen. Elk nadeel heb z’n voordeel, blijkt maar weer.

Bron: Current Directions in Psychological Science Foto: Stylephotographs, Dreamstime