Aardwormen kunnen op Mars leven


regenworm in marsaarde

Goed nieuws voor de plannen om ooit op Mars een kolonie te stichten. Aardwormen hebben het prima naar hun zin in de ondergrond van de rode planeet. Sterker nog, ze planten zich daarin voort. De worm op de foto werd geboren in Mars-grond. Dat is belangrijk aangezien ze helpen bij het verbeteren van de grond. Wormen zetten dood organisch materiaal om in humus, een stof die planten beter laat groeien. Zo kan voedsel worden verbouwd op Mars.

De ontdekking is gedaan door Wageningen University, door hetzelfde team dat eerder vaststelde dat je op Mars groente kan verbouwen. Ze deden het experiment gewoon in Nederland, door gebruik te maken van gesimuleerde Mars-grond. Dat goedje is ontwikkeld door Nasa om te kunnen experimenteren met verschillende buitenaardse landbouwmethodes in het laboratorium.

Op Mars komt bijna geen neerslag voor. De korrels waaruit Mars-zand bestaat, zijn dus scherper dan zandkorrels op aarde. Die zijn door ontelbare regenbuien geërodeerd en mooi afgerond. Zouden de wormen zich niet bezeren aan de scherpe korrels en zich zelfs verwonden? Het antwoord is dus nee, de wormen leken zich prima thuis te voelen in de ‘aarde’ van Mars.

Het team in Wageningen zette de wormen uit in grond waaraan varkensmest was toegevoegd. Daarop werd rucola verbouwd. Dat ging prima, de wormen voerden dezelfde taak uit als op aarde, ze maakten de grond los en zetten plantenmateriaal om in humus. Dat betekent dat ze de grond door hun lichaam hebben gevoerd zonder zich te bezeren aan de scherpe randjes. De rucola groeide voorspoedig.

Als de mens ooit Mars wil koloniseren, zal er voedsel moeten worden verbouwd. Er zijn daarvoor nog wel de nodige hindernissen te overwinnen. Mars ontvangt maar 60 procent van het zonlicht van aarde, dus moet er belichting komen voor de planten. Vanwege het gebrek aan regen zullen de planten in kassen moeten staan, die ook nog op de een of andere manier de kosmische straling wegfilteren die de planten anders op cellulair niveau zou beschadigen.