De aarde remt af


de aarde draait steeds langzamer. Het gaat niet om een geleidelijke afremming of een dramatische ontwikkeling, maar onze planeet roteert wel degelijk minder snel. Daarom worden er in juni twee seconden aan een dag toegevoegd. Die moeten zorgen dat onze dagen niet te kort duren.


Dat meldt de Internationale Telecommunicatie Unie, die de standaardtijd op de wereld beheert, de Universal Standard Time (UTC). De UTC is van groot belang voor bijvoorbeeld satellietnavigatie. Als die maar een paar seconden voor of achter loopt, dan kan de koers van een schip of vliegtuig in potentie tientallen kilometers afwijken.

Donderdag beslist de ITU hoe verdere vertragingen van de aardrotatie opgelost moeten worden. Het invoeren van schrikkelsecondes is een ingewikkeld proces, dat vooral niet te vaak moet worden toegepast. We kunnen de vertraging ook op zijn beloop laten. In dat geval zou 12 uur ’s nachts over 6000 jaar midden op de dag kunnen vallen.

Follow Faqtman on Twitter