Aarde is continent rijker: Zealandia


Zealandia

Nederland kan gloeien van trots. De aarde blijkt een continent meer te hebben dan altijd gedacht. En geologen hebben het naar de provincie Zeeland genoemd. Het gaat om een stuk continentale bodem die grotendeels onder de zeespiegel ligt. Slechts twee delen steken boven de golven uit, de landen Nieuw-Zeeland en het Franse gebiedsdeel Nieuw-Caledonië.

Dat maakt het tot het kleinste continent van allemaal, althans in de geologische zin van het woord. Continenten bestaan voor een groot deel uit graniet, terwijl de oceaanbodem basalt als basis heeft en dunner is. Zealandia voldoet aan al die eisen en kan dus als volwaardig continent worden gezien, zeggen onderzoekers uit Australië, Nieuw-Zeeland en Frankrijk, die de bodem met satellietdata hebben bestudeerd.

Uit die studie, gepubliceerd in het vakblad GSA Today, blijkt dat de zeebodem tussen Nieuw-Zeeland en Nieuw-Caledonië uit een massieve continentale plaat bestaat. Dat er toevallig voor het grootste deel zee boven zit, doet niet ter zake. De Noordzee behoort immers ook tot het continent Europa. De plaat is 1,9 miljoen vierkante kilometer groot, waarmee het telt als volwaardig continent, geen microcontinent. Slechts door een dunne breuklijn wordt het gescheiden van Australië.

Het is geen nieuwe ontdekking, al in de jaren negentig bestond het vermoeden dat er onder de zeespiegel van de Stille Oceaan nog een continent schuil kon gaan. Maar voldoende bewijs daarvoor was er nooit. Het internationale team van geologen heeft tien jaar gewerkt om dat bewijs wel te krijgen. Andere geologen hebben tot nu toe instemmend gereageerd.