Aarde aan ramp ontsnapt in 2012


In 2012 hielden nogal wat mensen zich bezig met het mogelijke einde der tijden. Ze dachten dat de Maya een catastrofe hadden voorspeld voor december van dat jaar. De aarde is in dat jaar daadwerkelijk aan een ramp ontsnapt, maar die had al in juli toe kunnen slaan, zegt Nasa.

Op 23 juli 2012 vond aan het oppervlak van de zon een enorme uitbarsting plaats, waarbij een grote zonnevlam of coronal mass ejection (CME) ontstond. Door de uitbarsting werden geladen deeltjes met een ongewoon hoge snelheid van tussen de 2900 en 3500 kilometer per seconde het heelal in geslingerd. Gelukkig vond de explosie plaats aan de kant van de zon die van de aarde af was gedraaid. Anders had de vloedgolf van deeltjes de aarde bereikt.

Nasa komt tot deze conclusie na bestudering van data van de Stereo sondes, die de zon in de gaten houden.

De deeltjes zijn ongevaarlijk voor mens en dier. Maar deze zonnevlam had toch de potentie om de hele aarde in het ongeluk te storten. Had hij de aarde bereikt, dan waren alle elektrische circuits ter wereld doorgebrand, alle radioverbindingen waren verbroken. De toch al fragiele economie had een dodelijke opdoffer kunnen krijgen.

De laatste keer dat een dergelijk grote CME de aarde trof was in 1859, toen er nog nauwelijks elektriciteit was. Daarbij werden alle telegraaflijnen doorgebrand. Sommige telegrafisten kregen zelfs een schok. Sinds die tijd zijn we totaal afhankelijk geworden van elektronica. Daarom vreest Nasa het moment dat de zon een CME krijgt onze kant op.