Vader maakt kind slimmer


Vaders die slimme kinderen willen, moeten hun carrière even op een laag pitje zetten. Zondags het vlees snijden is niet genoeg.

Als overheden meer investeren in het stimuleren van flexibele werktijden, gelijke taakverdeling tussen mannen en vrouwen en regelingen voor ouderschapsverlof, kan dat de economie op termijn een flinke boost geven. Vaders blijken een cruciale rol te spelen bij de ontwikkeling van de intelligentie van een kind.

Vooral meisjes worden slimmer met een vader in de buurt. Foto: SeriousBri (Flickr)

Kinderen ontwikkelen hun intellectuele vaardigheden beter als hun vader vaak in de buurt is, blijkt uit Canadees onderzoek. Ze scoren hoger op intelligentietesten en vertonen minder vaak gedragsproblemen. Of vader en kind in hetzelfde huis wonen, maakt niet uit. Het gaat erom of de vader actief betrokken is bij de opvoeding.

De onderzoekers volgden jarenlang een groep van 138 kinderen uit Montreal (Canada). Vooral in het begin en het midden van de kindertijd blijkt de vader een belangrijke rol te spelen. Kinderen die veel contact hebben met hun vader, zouden over het algemeen betere sociale vaardigheden ontwikkelen, en betere probleem-oplossers zijn. Dat geldt het sterkst voor meisjes. Of het kind uit een achterstandsgezin of uit een rijke of hoogopgeleide familie komt, maakt daarbij niet uit.

De wetenschappers haasten zich om te zeggen dat de uitkomst van het onderzoek niet betekent dat kinderen van alleenstaande moeders in het nadeel zijn. ‘Er zijn veel verschillende manieren om een kind een goede opvoeding te geven.’

Follow Faqtman on Twitter