90 is het nieuwe 80


De huidige negentigplussers zijn gezonder en actiever in vergelijking met hun leeftijdsgenoten tien jaar geleden. Dit blijkt uit grootschalig Deens onderzoek dat is gepubliceerd in The Lancet. Jarenlang zijn grote groepen Deense ouderen gevolgd die in 1905 of 1915 zijn geboren. Wat blijkt? Zowel wat betreft cognitieve gezondheid als dagelijkse activiteiten functioneert de groep uit 1915 aanzienlijk beter dan die van 1905.

Er wordt al enkele decennia stevig gedebatteerd over de manier waarop we tegen de alsmaar stijgende leeftijd van de bevolking moeten aankijken. Er is een groep die stelt dat die stijging gepaard gaat met meer gezondheidsproblemen, meer behoefte aan zorg en hulp, slechtere cognitieve vermogens en toenemende afhankelijkheid. Het succes van een langer leven wordt in die opvatting teniet gedaan door een kwakkelende gezondheid en een slechte kwaliteit van leven.

Dit onderzoek laat zien dat die angst niet terecht is. Ernstige ouderdomsproblemen lijken met de oplopende levensverwachting mee naar achteren te schuiven. Cognitieve functies zoals aandacht, verbaal geheugen en spreekvaardigheid nemen over het algemeen veel minder sterk af dan werd gedacht. Hetzelfde geldt voor lichamelijke activiteiten zoals wandelsnelheid, handkracht en het vermogen om zelfstandig uit een stoel te komen.

Het Deense onderzoek heeft niet de vinger kunnen leggen op de oorzaak die aan deze omslag bij negentigplussers in cognitieve gezondheid en fysiek functioneren ten grondslag ligt. Het zou te danken kunnen zijn aan een meer stimulerende omgeving, die ouderen gedurende hun hele leven voortdurend intellectueel prikkelt en uitdaagt.